Certificering

Kadiks Automatisering B.V. voldoet aan de eisen gesteld in de norm VGM Checklist Aannemers, VCA* versie 2008/5.1.

Al onze monteurs zijn in het bezit van elektrotechnische- en/of besturingstechnische vakkennis in de vorm van diploma’s en zijn bevoegd om alle werkzaamheden die binnen het kader van het diploma vallen, uit te voeren.

Ook zijn zij in het bezit van een certificaat basisveiligheid (VCA). Tijdens de werkzaamheden zullen zij de algemeen geldende veiligheids-, gezondheids- en milieuregels, zoals vastgelegd in VCA, strikt opvolgen. De leidinggevenden beschikken over een VOL-VCA certificaat.

De door ons opgeleverde installaties voldoen aan de in Europees verband geldende geharmoniseerde normen voor veiligheid en kwaliteit (VCA, NEN3110 en NEN3140).

TN_Logo lid van TN CMYK (S)
image 3
image 4
image 5