Naam: Gemaal Meijepolder

opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Bouwjaar: 2017

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben we samen met de Gebr Schouls BV het gemaal Meijepolder mogen renoveren. Als Kadiks hebben wij de volledige elektrotechnische installatie gerealiseerd.

Dit gemaal zorgt voor het op peil houden van de polder Meijepolder en loost het water in de Oude Rijn. Het in 1995 gebouwde gemaal was aan groot onderhoud toe. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om de pompcapaciteit te vergroten naar 150 m3/min. De nieuwe 160kW pompen die zijn toegepast zijn visvriendelijk, om de vismigratie extra te helpen is er een nieuwe vispassage gerealiseerd. Via de vispassage kunnen vissen in het voorjaar vanuit de Oude Rijn naar de polder om te paaien en in het najaar weer vanuit de polder naar de Oude Rijn om in dieper water te overwinteren. Voor afvoer van het drijfvuil is een automatisch werkende krooshekreiniger aanwezig. Het gemaal is tevens voorzien van 2 inlaten:
De eerste zorgt dat naastgelegen Noordzijderpolder op peil gehouden wordt middels water in te laten vanuit de Oude Rijn.
De tweede zorgt ervoor dat in geval van droogte de Meijepolder op peil gehouden kan worden door water in te laten van de Oude Rijn.
De volledige installatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie en besturingssysteem van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Category:
Services:
Design,Development
Year:

2017

Deel dit project