Gemaal de omringdijk

Naam: Gemaal De Omringdijk te Waddinxveen
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Bouwjaar: 2010 – 2011
Projectnummer: 303B (renovatie)
Omschrijving: 2 pompen van elk 315 kW

 

 

9863-Omringdijk1-420x280

9864-Omringdijk-420x280

Gemaal De Omringdijk maakt, samen met de gemalen Palenstein en Mallegat, deel uit van een gecombineerd renovatieproject waarbij naast de vernieuwing van de besturings- en pompinstallatie ook nog bouwkundige, civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden.

De Omringdijk zorgt samen met het gemaal Palenstein voor het watermanagement in de polder De Noordplas, waarvan de polder Palenstein vanaf 1969 door samenvoeging van polders deel uit maakt. Het uit 1964 daterende gemaal had twee pompinstallaties waarvan er 1 nog door een dieselmotor werd aangedreven. Bij de revisie is de dieselaandrijving vervangen door een elektromotor.