Gemaal houtkade

Naam: Gemaal Houtkade te Kamerik
Opdrachtgever: Hoogheemraadshap De Stichtse Rijnlanden
Bouwjaar: 2011
Projectnummer: 323 (nieuwbouw)
Omschrijving: 2 pompen van elk 200 kW; capaciteit elk 100 m3/min
Bijkomende werken: vispassage, stuw, inlaat.

 

 

9824-Houtkade-420x280
Dit nieuwe pompgemaal is gesitueerd aan de Grechtkade in het peilgebied Oud-Kamerik en zorgt samen met een aantal stuwen in de polders Mijzijde en Teijlingens voor de peilregulering in dit gebied.

Het water wordt opgemalen naar de Grecht. Tot het bouwproject van het gemaal behoren tevens een in het gemaal geïntegreerde vispassage, een inlaat en een stuw. Het is een z.g. visvriendelijk gemaal. Er zijn bijzondere maatregelen getroffen om tijdens het malen te voorkomen dat er vissen in het pomptraject geraken.