Gemaal mallegat

Naam: Gemaal Mallegat te Gouda
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Bouwjaar: 2010 – 2011
Projectnummer: 303C (renovatie)
Omschrijving: 2 pompen van elk 75 kW

 

 

9801-Mallegat-420x280
Gemaal Mallegat maakt, samen met de gemalen Palenstein en De Omringdijk, deel uit van een gecombineerd renovatieproject waarbij naast de vernieuwing van de besturings- en pompinstallatie ook nog bouwkundige, civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden.

Het gemaal staat westelijk van de Mallegatsluis en bemaalt, evenals het nabijgelegen gemaal De Hanepraai, de stadsboezem van Gouda. Het gemaal dateert uit 1956.