Gemaal palenstein

Naam:Gemaal Palenstein te Zoetermeer
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Bouwjaar: 2010-2011
Projectnummer: 303A (renovatie)
Omschrijving: 2 pompen van elk 355 kW

 

 

9783-Palenstein-420x280
Gemaal Palenstein maakt, samen met de gemalen De Omringdijk en Mallegat, deel uit van een gecombineerd renovatieproject waarbij naast de vernieuwing van de besturings- en pompinstallatie ook nog bouwkundige, civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden.

Palenstein zorgt samen met het gemaal De Omringdijk voor het watermanagement in de polder De Noordplas, waarvan de polder Palenstein vanaf 1969 door samenvoeging van polders deel uit maakt. Het uit 1964 daterende gemaal had twee pompinstallaties waarvan er 1 nog door een dieselmotor werd aangedreven. Bij de revisie is de dieselaandrijving vervangen door een elektromotor