Stuw oukoop reeuwijk

Naam: Stuw Oukoop te Reeuwijk
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Bouwjaar: 2011
Projectnummer: 281 (nieuwbouw)
Omschrijving: Automatisch gestuurde stuw op zonne- en windenergie

De Stuw Oukoop maakt deel uit van een systeem dat in het poldergebied van en rondom de Reeuwijkse plassen een voor een wisselend waterpeil moet zorgen i.v.m. het behoud en het goed functioneren van een belangrijk natuurgebied.

Mede vanwege de afgelegen locatie is besloten om een ecologische verantwoorde installatie te realiseren die via zonnepanelen en windgenerator van de benodigde energie wordt voorzien.