Telemetrie

In verband met de door de waterschappen voorgeschreven systemen bezitten wij een hoge mate van know how en ervaring in het programmeren van de volgende PLC- en telemetrie-systemen:

Ook het programmeren van HMI en MMI componenten zoals touchpanels behoort tot onze competenties.