Vca**

VCA**

Binnen Kadiks Automatisering BV beschikken alle werknemers over een VCA** certificaat. VCA** staat voor de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

Het hebben van deze certificaat toont aan dat wij voldoen aan veilig, gezond en duurzaam werken. Door hierover te beschikken bieden wij klanten een extra garantie van betrouwbare dienstverlening.