Stuw Reijerscop oost

Kadiks Automatisering BV heeft samengewerkt met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aan de renovatie van Stuw Reijerscop oost.

De oostgelegen stuw is één van de drie stuwen van Reijerscop die zich bevinden in Harmelen. Deze stuw is elektrisch en de overige twee zijn handmatige stuwen. Ze zorgen voor de watertransport vanuit een hoog gelegen watergang bovenpandpeil, naar een laag gelegen te vullen polder.

Binnen de renovatie hebben wij de leiding gekregen over het vervaardigen, leveren, monteren, bedrijfsvaardig opleveren, beproeven en gedurende de garantieperiode onderhouden van de elektrotechnische installatie en PA aan de stuw.