Gemaal Achterbroek

De elektrotechnische taken van het nieuwe gemaal Achterbroek zijn door De Kuiper Groep in handen gegeven aan Kadiks. Het gemaal van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een capaciteit van 40m3/min om de polders Kattendijksblok en Achterbroek te bemalen.

Het unieke aan gemaal Achterbroek is dat het voorzien is van een visveilige buisvijzel en een vispassage.

In het kader van duurzaamheid zijn er zonnepanelen geplaatst om een deel van de energievoorziening te leveren. De energie die wordt opgewekt door de panelen zal deels voor het gemaal, de vispassage en overige onderdelen worden gebruikt. Het overschot aan energie wordt terug geleverd aan het plaatselijke energienet.