Poldergemaal Dijkpolder

In opdracht van Schouls BV hebben wij het elektrische deel voor de renovatie van gemaal Dijkpolder in Maasland mogen uitvoeren van het Hoogheemraadschap van Delfland. 

Tijdens de renovatie zijn er twee tijdelijke pompinstallaties geplaatst. Deze hebben de functie van het gemaal overgenomen in de periode dat de renovatie bezig was.

Het project omvat het bouwkundig herstellen van het gemaal, het vervangen van de pomp voor een visvriendelijk exemplaar en het verminderen van de capaciteit naar 54m3/min nominaal en het realiseren van een vispassage van de boezem naar de polder. De migratie van polder naar boezem vindt plaats via de nieuwe visvriendelijke pomp.